Lågt pris som faktor för att välja e-handel minskar år för år. I årets upplaga av e-barometern framgår att knappt var fjärde konsument anger priset som viktigaste fördelen när de…
Läs hela »