Lågt pris som faktor för att välja e-handel minskar år för år. I årets upplaga av e-barometern framgår att knappt var fjärde konsument anger priset som viktigaste fördelen när de väljer att handla på nätet framför att gå till en fysisk butik.

Idag presenterades e-barometern, en rapport som sammanställs fyra gånger per år av Svensk Digital Handel, Posten och HUI. Den baseras på intevjuer med ca 1500 e-handelsföretag och 1000 konsumenter. Där framgår att priset som faktor när konsumenter väljer att handla i en webbutik istället för i en fysisk butik, fortsätter att minska. Den största fördelen som konsumenter anger är istället att man kan handla när det passar. Frågan som ställs är:  Vilken är den enskilt viktigaste fördelen med att handla varor på internet istället för i en traditionell butik? Hos 30 % av konsumenterna är svaret: ”Jag kan handla när det passar mig”, medan bara 23% svarar: ”Det är billigare”.

Fråga till konsument: Vilken är den enskilt viktigaste fördelen med att handla varor på internet istället för i en traditionell butik?

e-barometern: Varför handla i webbutik?
Ur e-barometern, rapport för 4:e kvartalet 2014

En liknande fråga som ställs är denna:

Tänk tillbaka på ditt senaste köp av en vara på internet (exklusive dagligvaror/livsmedel). Varför gjorde du köpet på internet istället för i en fysisk butik? (flera svar möjliga)

Därför skedde senaste köpet i en webbutik - ebarometern
Ur e-barometern, 4:e kvartalet 2014

Vad kan e-handlare lära av detta?

Den viktiga frågan blir förstås vad vi som e-handlare kan lära oss av denna information. Det är inte konstigt om många webbutiker är utformade utifrån föreställningen att lägre pris är anledningen att konsumenten väljer e-handel. Det har ju varit sant. Förut. Idag är det annat som väger tyngre, och då måste webbutiken utformas utifrån denna kunskap.

En stor fördel med att handla i en butik är förstås att man kan se varan från alla håll och känna på den. Webbutiken måste så långt som möjligt minska gapet mellan den känsla som den fysiska butiken kan ge och den känsla som kan ges i webbutiken med hälp av bilder, text och video. En fördel som webbutiken har, och skall använda sig av, är att kunna ge mer utförlig information.

Detta framgår också av nästa fråga:

KONSUMENT Q2: Hur viktiga är följande egenskapar när du ska handla från en webbshop/sajt? (Andel som svarat mycket viktigt eller viktigt)

FÖRETAG Q2: Hur viktiga bedömer du att följande egenskaper är för att era kunder ska vilja handla hos er? (andel som svarat mycket viktig eller viktig)

e-barometern: Egenskapar när du ska handla från en webbshop
Ur e-barometern, 4:e kvartalet 2014

Bra och tydlig information om produkten är alltså den viktigaste egenskapen när man som konsument väljer webbutik. Dit hör förstås både bild-, video- och textpresentation. Här finns ingen ursäkt. Det går att ta din webbutik längre. Det går att ge mer och bättre information än konsumenten kan hitta i butiken. Titta på webbutiker där man lyckats och ta efter. Och glöm inte de andra viktiga faktorerna som anges i svaren ovan. Ge en helhetskänla i din webbutik som spelar ut de få fördelar som en fysisk butik kan ge.

E-barometern för kvartal fyra 2014 kan laddas ner här.