301 redirect används för att tala om för sökmotorer att sidan har flyttats permanent. Det är den enda redirect som är sökmotorvänlig. Det innebär att om någon länkat till den gamla sidan och du skapat en 301 redirect till den nya adressen, så tillräknas länkkraften från inaktuella länken till den nya sidan. Även PageRank överförs.

Vanligen görs 301 redirect med filen .htaccess (om sajten ligger på en Apache server), PHP eller ASP (fler sätt finns). Jag kommer att ge några exempel på olika redirects som du kan göra med filen .htaccess.

Om du inte redan har en – skapa en tom fil på servern som du namnger .htaccess (vissa FTP-program kan få för sig att inte visa filen när du gett den ett namn utan filändelse, men det brukar gå att justera i FTP-programmets inställningar).

Skriv följande kommando i filen:

redirect 301 /gammal/sida.html http://www.nydomän.se/nysida.html

Alltså: 301 /gammal-relativ-url.htm[mellanslag]http://ny-absolut-url.xx/sida.html

Redirect från icke-www till www-adress

För att vara säker på att alla inlänkar tillgodoräknas din webbplats så måste du göra en 301 redirect från http://dinsajt.xx till http://www.dinsajt.xx (eller tvärtom om du föredrar att inte använda www i din adress). Annars kommer en länk utan www inte att tillräknas din www-adress.

En sådan redirect kan se ut så här om den görs med .htaccess:

RewriteEngine On
rewritecond %{http_host} ^maxa.nu
rewriteRule ^(.*) http://www.maxa.nu/$1 [R=301,L]

Fler exempel kommer när jag får tid 😉